Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.eflorian.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost SiSi Energy s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení SiSi Energy s.r.o. k ochraně vašich osobních údajů

Sisi Energy s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.eflorian.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a analytických nástrojů měřících návštěvnost a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Sisi Energy s.r.o. údaje zlikviduje.

SiSi Energy s.r.o. jako provozovatel stránek www.eflorian.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti SiSi Energy s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Volejte ZDARMA !

800 900 370

Florian tepelná technika s.r.o.

Denisova 85
Teplice, 415 03