1. Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole: r3Ln1Www3Mb2

  2. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
    Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Palivo pro automatické kotle

K dosažení vysoké účinnosti a dlouhé životnosti kotle je důležité používání správného paliva. Výhřevnost jednoho druhu paliva nemusí být vždy stejná. Je závislý na místě naleziště (uhlí kladenské může mít jinou výhřevnost než uhlí sokolovské), na vlhkosti paliva (suché palivo má vyšší výhřevnost než palivo vlhké), na druhu dřeva (smrkové je výhřevnější než dubové nebo bukové) apod.

Dřevo s obsahem 20 % vody má určitou tepelnou hodnotu. Tentýž druh dřeva s 50 % vody má jen poloviční tepelnou hodnotu. Pro spalování se často doporučuje dřevo s vlhkostí do 20 %. Této vlhkosti se dosáhne při skladování dřeva pod přístřeškem po dobu asi 2 let. Většinou je spotřeba dřeva uváděna v kilogramech za 1 hod nebo také v m3 za topnou sezónu.

Předpokladem je, že se jedná o dřevo s vlhkostí do 20 %. Spalovat je možné i vlhčí dřevo, jeho spotřeba je však pro dosažení požadovaného tepelného výkonu kotle vyšší.
Do kotlů určených pro spalování např. dřevěných polen je možno podle výrobce přidávat jen max.10 % pilin nebo dřevního odpadu.


Výkon kotle se může měnit v závislosti na použitém palivu, přestože půjde o dřevní hmotu. Kotel bude mít při spalování kusového dřeva výkon 25 kW a při spalování pelet jen 18 kW.

Vlastnosti pevných paliv, výhřevnost, obsah vody a obsah popele

Vlastnosti pevných paliv, výhřevnost, obsah vody a obsah popele

Palivo Výhřevnost
Ø (MJ/kg)
Obsah vody
Ø (%)
Obsah popele
Ø (%)
Dřevní štěpka 9 40 0,8
Sláma řepky 14 17 4
Dřevo, polena 13 25 1
Pelety (6mm) 18 8 0,5
Hnědé uhlí (ořech 2-Bílina 10-25mm) 17,6 30,2 10
Černé uhlí (30-50mm) 29 15 6,5

Spotřeba paliva

Uvádí se v kilogramech za hodinu, m3 za topnou sezónu, plnometrech, případně i jinak.  Spotřeba dřeva se také uvádí v těchto jednotkách:


  • plnometr dřeva "plm" - 1 m³ skutečné dřevní hmoty
  • prostorový metr dřeva "prm" - 1 m³ složeného dřeva
  • prostorový metr sypaného dřeva "prms" - 1 m³ volně sypaného dřeva

Přepočet objemu dřeva

Dřevo plm prm prm8
plm 1,00 1,54 2,5 - 2,8
prm 0,65 1,00 1,6 - 1,8
prm8 0,35 - 0,4 0,54 - 0,64 1,00

Kromě spotřeby musí být také uvedeno:

  • Přesný druh paliva (hnědé uhlí velikost ořech 2 apod,)
  • Maximální vlhkost, při které se počítá daná spotřeba (do 15 %).
  • Spotřeba ve vztahu k době hoření (např. plný zásobník zajišťuje dobu hoření černého uhlí 25 hodin, hnědého uhlí 18 hodin a biomasy 17 hodin apod.)

Volejte ZDARMA !

800 900 370

Florian tepelná technika s.r.o.

Denisova 85
Teplice, 415 03