Informace o tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo

Okolní prostředí (vzduch, voda, země) obsahuje neuvěřitelné množství tepla, ale vzhledem k jeho nízké teplotě toto teplo není možné rovnou použít pro vytápění nebo ohřev vody. Proto musíme získané teplo nejdříve převést na vyšší teplotu. K tomu právě slouží tepelné čerpadlo, resp. kompresor v něm, který za použití chladiva stlačuje získanou energii na použitelnou pro vytápění.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení které umí vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu nebo bazén. Funguje to na odebraní tepelné energie okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpaní jí na vyšší teplotu, která zajišťuje následně ohřev. Pro zajištění této operace je potřeba dodat tepelnému čerpadlu část elektrické energie pro pohon kompresoru, který je srdcem tepelného čerpadla a spolu s dalšími komponenty zajišťuje výrobu tepla.

Poměr mezi dodanou tepelnou energií a získanou elektrickou energií se nazývá topný faktor tepelného čerpadla. Obvykle se hodnota topného faktoru (COP) pohybuje od 3 do 5, podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla. Ideální pro tepelné čerpadlo je především podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách kolem 35°C, a v domě je dostatek tepla.

Princip tepelného čerpadla má 4 fáze, neustále se opakující:

1.fáze - Vypařování: z okolí odebírá teplo, chladivo kolující v tepelném čerpadle a tím se odpařuje (mění skupenství na plynné).

2.fáze - Komprese: Kompresor prudce stlačí ohřáté plynné chladivo, a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, zvýší nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca. 80°C.

3.fáze - Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku (kondenzátoru) předá teplo vodě do topného systému (např. v radiátorech), ochladí se a zkondenzuje. Zchlazená voda v topném okruhu se vrací zpět k druhému výměníku pro další ohřátí.

4.fáze - Expanze: Přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.

Cyklus se neustále opakuje, dle energetické potřeby.

Druhy a rozdíly v tepelných čerpadlech

V porovnání s ostatními zdroji tepla, které z 1 kWh spotřebované energie dodají vždy méně než 1 kWh tepla, tepelná čerpadla z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí až 4 násobek tepla pro vytápění nebo ohřev vody.

Další výhodou je zvýhodněná sazba tepelného čerpadla D56 (22 hodin nízký tarif) výrazně snižuje náklady na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti a to o více než 50%. Montáž tepelného čerpadla je na první místo v úspoře nákladů na energie. Svědčí o tom stoupající počet instalací tepelných čerpadel, především tepelným čerpadlem vzduch voda. Je to hlavněpředevším stoupajícími cenami energií, ale také zvyšováním efektivity zařízení, především příchodem špičkové technologie spirálových kompresorů „SCROLL“ a nových druhů chladiv pro tepelná čerpadla vzduch voda,

Jaký systém tepelného čerpadla je nejlepší? Každý má své výhody i nevýhody a při výběru tepelného čerpadla záleží především na technických podmínkách domu a pozemku.

Tepelná čerpadla vzduch voda

V ČR jsou pro tepelná čerpadla vzduch voda ideální klimatické podmínky. A to hlavně díky průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny okolo +3°C. Realizace je technicky jednodušší a hlavně levnější než ostatní typy čerpadel. Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo nejdostupnější.

Tepelné čerpadlo vzduch voda je ideálním řešením především pro nové domy. U rekonstrukcí starších topných soustav je nutno zajistit ostatní podmínky pro ekomomický provoz čerpadla ( nízkoteplotní topnou soustavu, zateplení apod.)

Výhody tepelného čerpadla vzduch voda:

 • nízká pořizovací cena tepelného čerpadla a vysoká návratnost tepelného čerpadla
 • rychlá a levná montáž tepelného čerpadla vzduch voda možný celoroční provoz tepelného čerpadla vzduch voda s efektivním využitím pro ohřev teplé užitkové vody a ohřev vody v bazénu
 • nižší topný faktor tepelného čerpadla (COP) v zimních měsících je vykompenzován vysokým topným faktorem v přechodném období (jaro, podzim)
 • tepelné čerpadlo vzduch voda je schopno pracovat až do venkovní teploty okolo -20°C
 • průměrná teplota vzduchu v topném období je okolo +3°C minimální náročnost (prostup zdí, betonový základ pod venkovní jednotku)

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch voda:

 • topný výkon tepelného čerpadla vzduch voda je závislý na venkovní teplotě vzduchu

Tepelná čerpadla voda voda

Energie z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vracena do druhé vsakovací studny. Systém tepelného čerpadla voda voda potřebuje 1.800 až 2.500 l/hodinu a je náročný na kvalitu vody. Spodní voda však není všude k dispozici. Navíc musí být její využití tepelným čerpadlem povoleno příslušným vodohospodářským úřadem.

Výhody tepelného čerpadla voda voda:

 • konstantní, vyšší topný faktor tepelného čerpadla (COP) stálý výkon tepelného čerpadla voda voda v jednotlivých ročních obdobích
 • nízká pořizovací cena tepelného čerpadla voda voda

Nevýhody tepelného čerpadla voda voda:

 • závislost tepelného čerpadla voda voda na množství podzemní vody
 • nebezpečí vyčerpání studny
 • složité technické řešení tepelného čerpadla voda voda
 • náročnost (i finanční) údržby tepelného čerpadla voda voda
 • přísné požadavky na zdroj vody (chemické složení, teplota a průtok)
 • dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností
 • minimální celoroční teplota vody +8°C
 • vhodné chemické složení čerpané vody
 • dostatečný průtok vody ověřený minimálně čtrnáctidenní čerpací zkouškou
 • povolení státní správy (zákon nakládání s vodami, stavební povolení a povolení Českého báňského úřadu)

Tepelná čerpadla země voda

Teplo obsažené v zemi se získává pomocí výměníku tepla (kolektoru) a přenáší se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné nemrznoucí kapaliny.

Odběr tepla ze země pomocí vrtu je výkonnostně výhodnější, než řešení pomocí plošného kolektoru, protože vrt je během roku teplotně stabilnější. Sondy tepelného čerpadla můžeme instalovat až do hloubky 130 metrů. Měrný výkon tepelného čerpadla země voda je závislý především na složení půdy, dle její kvality můžeme zřídit případně i několik sond.

Při použití zemních kolektorů, které se obvykle instalují do hloubky 1,2 – 1,5 m, je potřeba mít k dispozici dostatečně velký pozemek. V této hloubce je země dostatečně teplá pro hospodárný provoz tepelného čerpadla země voda. Dle normy potřebujeme plochu pro položení zemních kolektorů přibližně 2-3x větší než je plocha vytápěná tepelným čerpadlem.

Výhody tepelného čerpadla země voda:

 • konstantní výkon tepelného čerpadla

Nevýhody tepelného čerpadla země voda:

 • vysoké cena investice na tepelného čerpadla (cena se navyšuje o geologické a zemní práce)
 • vysoké nároky na technické řešení a přípravu zemního kolektoru tepelného čerpadla
 • kolektor má negativní vliv na vegetaci na povrchu
 • nutnost regenerace kolektoru tepelného čerpadla, tj. odstávka tepelného čerpadla (nelze v letních měsících používat např.pro ohřívaní bazénové vody)
 • požadavek na velký prostor pro plošný kolektor tepelného čerpadla povolení státní správy (zákon nakládání s vodami, stavební povolení a povolení Českého báňského úřadu)

Topný faktor

Tepelných čerpadel existují různé typy a ty disponují různými tepelnými faktory, proto při pořizování TČ musíme pečlivě zvážit, jaký zdroj energie pro dané TČ máme k dispozici.

Topný faktor nám totiž definuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Jde tedy o ukazatel toho, jak hodně je tepelné čerpadlo úsporné. Samozřejmě, že čím vyšší je topný faktor, tím je provoz TČ výhodnější a levnější na vstupní energie.

Nejúspornější tepelné čerpadlo

Rozdíl mezi teplotou, ze které energii získáváme a teplotou potřebnou pro vytápění, potřebujeme co nejmenší, tedy tím levněji TČ funguje.

Chcete nabídku včetně montáže - ihned?

 1. Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole: y9Tr6Kwa3Mp5

 2. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
  Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Volejte ZDARMA !

800 900 370

Florian tepelná technika s.r.o.

Denisova 85
Teplice, 415 03