1. Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole: by9Jyd5

  2. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
    Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Druhy solárních kolektorů

Na trhu je dnes již k výběru mnoho různých typů solárních kolektorů. Rozdíl mezi nimi je v provedení, dosažené účinnosti a samozřejmě také v ceně.

Jaký je rozdíl mezi solárním kolektorem a solárním panelem?

Solární kolektory (fototermické, neboli tepelné) mění sluneční energii na tepelnou energii v normálním provozu s účinností 40-60 %. Solární panely (fotovoltaické) přeměňují sluneční energii na elektrickou energii s účinností až 5- 15 %.

Hlavním nedorozuměním v oblasti využití sluneční energie je směšování dvou naprosto odlišných technologií využití slunečního záření. Využití sluneční energie pro získávání tepla (tepelná technika) využívá solárních tepelných kolektorů zapojených do solárních tepelných soustav v podstatě vždy s akumulací tepla pro vyrovnání produkce a odběru tepla. Využití sluneční energie pro získávání elektrické energie (elektroenergetika) využívá fotovoltaických modulů zapojených do solárních elektráren bez akumulace energie, využívající veřejnou rozvodnou síť se všemi podpůrnými prostředky.

Trubicové vakuové


Konstrukce trubicových vakuových kolektorů je založena na systému řady skleněných trubic uspořádaných konstrukčně vedle sebe. V každé trubce je vedena měděná trubička protékaná teplonosnou látkou. Tyto trubičky jsou jakoby uzavřeny v samostatných skleněných dvoustěnných vakuovaných trubicích.

Tepelné ztráty trubicových kolektorů jsou díky tomu velmi malé a mohou získávat teplo i při velmi slabém slunečním záření (slunce za mrakem – difúzní záření), nebo při extrémně nízkých teplotách.
Výhodou těchto kolektorů je větší energetický zisk. Nevýhodou je vyšší hmotnost, vyšší cena a teoretická možnost mechanického poškození.

Nezávazná kalkulace ceny ZDARMA

  • *
  • *
  • *
  • Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole tp2Zpt5S
  • Odpověď můžete čekat do 48hodin. Děkujeme.
 

Trubicové vakuové – kondenzační

Celý kolektor na první pohled připomíná běžný vakuový trubicový kolektor. Princip je však založen na kondenzačním teple, které vzniká při přechodu plynné látky do kapalného stavu. Působením slunečního záření na měděnou trubičku se začne těkavá kapalina na dně trubičky zahřívat a postupně přechází vlivem vysoké teploty do plynného stavu. V horní části kolektoru (na konci trubičky) se zchladí o vodorovně vedenou sběrnou trubku celého kolektoru, zkondenzuje a zteče zpět na dno trubičky.

Při kondenzaci (změně skupenství z plynného na kapalné) se uvolní kondenzační teplo, které přes sběrnou – průtočnou trubku přejde do kapaliny celého solárního systému. Celý průběh se neustále opakuje v celé řadě trubic kolektoru najednou.
Výhodou těchto kolektorů je vysoká účinnost i při zatažené obloze a skutečnost, že i při náhodném poškození jedné trubice funguje zbytek trubic kolektoru bez problémů dále (díky paralelnímu řazení trubic).

Ceny trubicových kolektorů se pohybují okolo 6.300,- Kč/m2 (cca 10.000 - 15.000,- Kč za jeden kolektor ), energetický zisk bývá nejčastěji 986 kWh/m2 za rok. Solární trubicové kolektory se vyplatí hlavně u objektů s vyšší spotřebou teplé užitkové vody, pro průmyslové využití a samozřejmě pro ohřev vody bazénu. Trubicové kolektory jsou o 30% výkonnější než kolektory ploché.

Ploché deskové


V kovovém rámu (1 x 2 m) je plošně umístěna měděná trubička procházející celou plochou od vstupu
k výstupu. Izolaci zde tvoří vzduch. Z vrchní strany je kolektor kryt sklem s nanesenou selektivní vrstvou vysoce absorpční látky, která zaručuje maximální pohlcení sluneční energie a minimální vyzařování zpět do prostoru. Vytváří se tak vlastně skleníkový efekt a tepelná energie se v kolektoru koncentruje.

Teplo je předáno teplonosné kapalině, která je po ohřátí pomocí oběhového čerpadla vedena do tepelného výměníku, přes který se následně ohřívá voda v akumulačním zásobníku.

Ploché deskové – vakuové


Tento kolektor je v principu téměř shodný s klasickým deskovým, ale pro zlepšení tepelně izolačních vlastností celého kolektoru je řešen jako vakuový, tzn. že v celém objemu kolektoru je vakuum. Díky tomu dochází k mnohem menším ztrátám tepelné energie do okolního prostředí.

Ceny plochých kolektorů se pohybují cca od 5.000,- do 6.000,- Kč/m2 (cca 7.000-12.000,- Kč za jeden kolektor), maximální výkon až 1,66 kW při ploše absorbéru 1,75 m2, energetický zisk 380-500 kWh/m2 za rok.

Volejte ZDARMA !

800 900 370

Florian tepelná technika s.r.o.

Denisova 85
Teplice, 415 03