1. Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole: me9Sfv

 2. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
  Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

ČSN EN 303-5 a další zajímavosti

ČSN EN 303-5 a její novela – co nás čeká?

Od 1. 9. 2012 vstoupí v platnost novela zákona o ochraně ovzduší a v ní jsou definované nevyhovující typy spalovacích zařízení, které mají být ke konkrétním datům nejprve stáhnuty z prodeje a posléze i ukončeno jejich používání. Novela určitě povede k prodeji efektivnějších a hospodárnějších kotlů. 

Dnes se prodávají kotle s účinností 55 %. Tyto klasické kotle na uhlí z 1. třídy (dnes nejvíce prodávané i používané v domácnostech) emitují CO běžně na úrovni okolo 9 tisíc mg/m. Odhaduje se, že dnes cca 500 tisíc domácností používá do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 tisíc domácností má kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v budoucnu vyhovujících.

Kotle z 3. třídy musí mít minimální účinnost 73 % a kotle 4. třídy budou muset mít minimální účinnost 82 %.Tyto kotle nebudou jen účinnější, ale také budou vypouštět řádově méně emisí. Kotle ze 4. třídy budou moci emitovat maximálně CO na úrovni 1 tisíce mg/m3.

 • Od 1. 1. 2014 bude povoleno prodávat kotle pouze 3. třídy a vyšší. Tedy do dvou let bude zákaz prodeje cca 75 % dnes prodávaných kotlů.
 • Od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od 1. 1. 2017 budou provozovatele kotlů na tuhá paliva muset dělat revize povinně.

Odhadovaná cena za revizi bude cca 1500 Kč. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky. V rámci revize se bude zkoumat především účinnost zařízení a emise CO.

Kouřovod a komínový tah 


Průřez a tvar kouřovodu a účinná výška komínu mohou značně ovlivnit velikost tahu a tím také výkon kotle. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat. Tah komína se pohybuje mezi 15 Pa a 30 Pa. Při předepsaném tahu může dosáhnout kotel jmenovitý tepelný výkon. Tah komína je závislý nejvíce na jeho výšce a na průřezu komína.

Informativní hodnoty vztahu průřezu a výšky komína:

Velikost komína Minimální výška
15 x 15 cm 12 m
průměr 20 cm 8 m
20 x 20 cm 7 m

Účinnost kotle

Běžně se účinnost kotlů pohybuje v rozmezí 75 % až 85 %. Kotle s účinností přes 90 % jsou dosud spíše výjimkou. 

Pro dosažení vysoké účinnosti (92-95%) musí kotel umět: 

 • dávkovací zařízení umožňuje přesné požadované dávkování paliva
 • primární zplyňování probíhá na talířovém hořáku
 • vyfukovaný primární vzduch zamezuje tvoření škváry z popela
 • přehřátým sekundárním vzduchem se dokonale spalují vzniklé plyny z dřevěného paliva, čidlem žárového lože je zajištěno neustálé plnění talířového hořáku
 • horké plyny vzniklé po spálení předávají své teplo ve výměníku
 • samočisticí zařízení udržuje zařízení v čistém stavu a výměna tepla je zajišťována turbulátore
 • provoz kotlů je plně automatický

Základní pojmy

ekvitermní regulace - regulaci teploty v závislosti na kotlové, venkovní a vnitřní teplotě

koaxiální odkouření - turbo odkouření systému trubka v trubce (zpravidla průměru 100 a 60 mm). Slabší trubkou se spaliny vyfukují ven a větší trubkou se nasává vzduch do kotle

modulace - plynulá změna výkonu kotle v závislosti na požadované dynamice ohřevu

průtokový ohřev vody - Užitková voda se ohřívá průtokem nad plamenem hořáku. Teplota a množství užitkové vody je dána průtokem vody (l/min) a výkonem hořáku (kW). U kombinovaných kotlů (vytápění + ohřev vody) je po dobu ohřevu teplé vody je vypnuto vytápění. Průtok teplé vody o požadované teplotě je omezen výkonem kotle. Pro zásobování více odběrných míst současně není vhodný

nepřímotopný zásobník teplé vody - užitková voda se pomocí výměníku natápěného kotlem sohřívá postupně v celé nádrži. Rychlost ohřevu je závislá na výkonu připojeného kotle. Až do vyčerpání zásoby ohřáté vody lze odebírat vodu bez omezení. Při čerpání teplé vody začne průběžné ohřívání vody v zásobníku

komínové odkouření - u provozu závislého na vzduchu v místnosti kotel odebírá potřebný kyslík z místnosti, ve které se nachází. Tato místnost musí mít zabezpečený dostatečný přívod čerstvého vzduchu (kyslíku). Nejčastěji se prison kyslíku do místnosti s tepelným zařízením zabezpečuje odvětráním (mřížky, ventilatory) nebo venkovními spárami. Při nedostatečném přívodu vzduchu do místnosti je ohrožen provoz kotle a zdraví uživatele. Kotel je nevhodný do objektů s plastovými nebo euro okny

princip kondenzačního kotle - jde o plynový kotel využívající nejen teplo, vznikající při spalování (dané výhřevností), ale i dodatečné teplo obsažené ve vodní páře (tzv. latentní). Laicky řečeno - využívá energii, která běžně (jako ztráty spalinami) uniká komínem. U kondenzačních kotlů se spaliny ochlazují natolik, že dochází ke kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách a získaná energie přechází do topné soustavy. Teplota spalin je jen o několik stupňů nad teplotou vratné vody a tudiž využívá maximum dodaná energie

kondenzační kotel - zvláštnosti Doporučená teplota topné vody na vstupu do radiátorů je okolo 40°C. Tomuto požadavku vyhovuje velká plocha radiátorů, velký vodní obsah topného systému nebo podlahové vytápění. Proto jsou kondenzační kotle obzvláště vhodné pro napojení na stávající velkoobjemové topné systémy při rekonstrukcích topení ve starší zástavbě. Při provozu kotle vzniká kondenzát, který se nutno odvádět do odpadu. Účinnost a normovaný stupeň využití jsou definovány s ohledem na výhřevnost, bez započítání kondenzačního tepla vodních par ve spalinách. Dodatečné teplo získané kondenzací spalin se jen přičte a tak je dosaženo normovaného stupně využití nad 100 %.

Volejte ZDARMA !

800 900 370

Florian tepelná technika s.r.o.

Denisova 85
Teplice, 415 03